LỖI NÀO TẠI GIÓ

 

LỖI NÀO TẠI GIÓ

 

Lỗi nào tại gió ai ơi

Bởi chân lạc bước về nơi mẹ hiền

 

Tủi thân gió khóc triền miên

Nào ai dành dỗ ưu phiền đa mang

 

Mẹ - cha chia cắt đôi đàng

Gió buồn thơ thẩn - lỡ làng sầu tư

 

Xin đừng trách cứ gió hư

Hớ hênh lơ đãng...nát nhừ gốc đa.

 

  Nguyễn Thị Diện